Hygiëne protocol

*english below 
Terneuzen, 10 mei 2020

Betreft:
– Bodyline corona Protocol voor alle zwembad, outdoor sport-en beweeg activiteiten. Gebaseerd op het goedgekeurde NOC*NSF sport protocol en het protocol verantwoord zwemmen.
– Locatie en gedetailleerd naar plaats op locatie.
– Rooster van activiteiten, voor de periode 18 t/m 31 mei 2020.

In dit protocol tref je de relevante zaken voor de deelnemers aan onze activiteiten. Voor beheerders, medewerkers, leveranciers en huurders, verwijzen wij naar bovengenoemde protocollen.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen:
– Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts.
– Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft(vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
– Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onder de 12 jaar onderling).
– Was voorafgaand aan het Bodyline bezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. Dit kan bij de dispensers, te vinden bij iedere toegangsroute.
– Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn door aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbedieningen, etc). Na toiletbezoek, na hoesten, niezen en snuiten van de neus.
– Schud geen handen.
– Vermijd aanraken van je gezicht.

Veiligheid, hygiëneregels, routing en werkwijze specifiek voor zwembad.
– Meld je via de Sportivity/Bodyline app aan, je kunt alleen aan junior en aqua lessen deelnemen als je aangemeld bent. Je kunt je 2 weken voorafgaand aan de activiteit aanmelden. Het Zwem ABC zijn vaste groepen, daarvoor is geen aanmelding nodig.
– Ga thuis, voor vertrek, naar het toilet. De toilet voorziening zijn alleen voor “hoge nood” beschikbaar.
– Kom op tijd, maximaal 5 minuten te vroeg en bij voorkeur niet te laat, tussen alle activiteiten (met uitzondering van het Zwem ABC) zit 15 minuten wisseltijd.
– Gebruik de hoofingang van het gebouw en meld je aan de balie voor verdere instructie.
– Volg de instructie van de balie medewerker en aangegeven routing in het gebouw.
– Indien niet aangegeven houd je altijd “rechts aan”.
– Bij de balie ontvang je een code/aanduiding voor de door jouw te gebruiken kleedkamer voor het aankleden.
– Douche thuis voordat je naar Bodyline komt.
– Trek je badkleding thuis onder je kleding aan.
– Gebruik geen gel, make up en andere zwembad water vervuilende middelen.
– Volg de route en veiligheid instructie vanaf de ingang.
– Volg de instructie m.b.t. uitkleden en ingang zwembad. Wij gebruiken de ingang vanaf het plein en ontkleden op het perron aan het bad. Neem een tas mee om je kleding in te doen.
– Na het ontkleden zet je tas met kleding in een krat (deze blijft op het perron) en volg middels de aanwijzing van de docent naar je plaats in het zwembad. In Terneuzen mogen 12 volwassenen in het zwembad en in Hulst 10 volwassenen.
– Tijdens je sport en/of beweegactiviteit blijf je in de door de instructeur aangewezen ruimte. Hierdoor kunnen wij heel goed de 1,5 meter afstand waarborgen.
– Je sport en beweegactiviteit is rustig tot matig, wij zullen geen intensieve trainingsintensiteit  in deze periode aanbieden.
– Na de activiteit volg de instructie van onze medewerker, ga volgens de aangegeven looproute naar de voor jouw beschikbaar gestelde kleedruimte. De douches zijn gesloten.
– Kleed snel om, douche daarna thuis. Blijf niet onnodig in onze (kleed)ruimten.
– Verlaat het pand via de aangegeven route.

Veiligheid, hygiëneregels, routing en werkwijze specifiek het tijdelijke Bodyline outdoor aanbod: 
– Meld je via de Sportivity/Bodyline app aan, je kunt alleen aan sport en beweegactiviteiten deelnemen als je aangemeld bent. Je kunt 2 weken voorafgaand aan de activiteit jezelf inplannen.
– Ga thuis voordat je vertrek naar het toilet. De toilet voorziening zijn alleen voor “hoge nood” beschikbaar.
Kom op tijd, maximaal 5 minuten te vroeg en bij voorkeur niet te laat, tussen alle activiteiten zit 15 minuten wisseltijd.
– Kom bij voorkeur op de fiets.
– Gebruik voor het parkeren van je auto in Hulst de centrale parking bij Karwei en de supermarkten, je kan niet op de parking van Bodyline parkeren. In Terneuzen en Oostburg is de reguliere parking wel te gebruiken, ook daar is het gebruik van de fiets als vervoermiddel geadviseerd.
– Bestudeer de plattegrond op onze website om de juiste ingang voor de buitenactiviteit te gebruiken. Voor de buitenactiviteiten is de hoofingang van het gebouw verboden.
– Volg de instructie bij entree van de buitenruimte voor de routing op het terrein. Terneuzen heeft twee ingangen voor het buitenterrein en ook Hulst heeft twee ingangen voor de parking. Oostburg heeft één entree voor het buitenterrein.
– Indien niet aangegeven houd rechts aan op terrein.
– Douche en kleedruimten zijn vanzelfsprekend gesloten en toiletgebruik alleen bij uitzondering.
– Trek je sportkleding thuis aan en leg je overkleding die je tijdens het sporten niet nodig hebt in jouw persoonlijke sportruimte.
– Volg de route en veiligheid instructie vanaf de entree .
– Tijdens je activiteit blijf je in de door de instructeur aangewezen ruimte. Hierdoor kunnen wij heel goed de 1,5 meter afstand waarborgen.
– Je sport en beweegactiviteit is rustig tot matig, wij zullen geen intensieve trainingsintensiteit  in deze periode aanbieden.
– Na de activiteit volg je de instructies op van onze medewerker en gaat verlaat je middels de aangegeven looproute het terrein.
– Blijf niet onnodig op en rond onze accommodatie.
– Verlaat het terrein via de aangegeven route.

English – Hygiene protocol 
Safety and hygiene rules for everyone:
– Stay at home if you have one of the following symptoms: Nasal cold, running nose, sneezing, sore throat, light cough, fever or slight temperature(38 degrees and up).
– Stay at home if someone in your household has a fever or slight temperature(38 degrees and up) until everyone is completely recovered.
– Keep a 1.5 meter distance from everyone except your household (exception for children younger than 12)
– Wash your hands with soap or disinfectant for a minimum of 20 seconds before your visit. You will find disinfectant at every access route.
– Wash your hands with soap or disinfectant when your hands might be infected by touching objects that a lot of people touch (door knobs, card payment machines, remote controls etc.) after every toilet visit, sneezing, coughing or blowing the nose.
– Don’t shake hands.
– Avoid touching your face.

Safety, hygiene rules specific for the swimming pool.

– Book your class with the Sportivity app, you can only join aqua classes and junior swimming if you are registered. You can book your class 2 weeks in advance. There is no booking necessary for ABC swimming.
– Use the toilet at home, before you leave. Our toilets are closed and only available for dire need.
– Be on time, maximum 5 minutes too early and preferably not late. There is a 15 minute gap between all classes (except ABC swimming)
– Use the main entrance of the building and register at the front desk for further instructions.
– Follow the instructions of the front desk staff and walking routes.
– Unless otherwise specified, you keep right.
– You will receive a ticket at the front desk, this ticket will tell you what changing room to use after your activity.
– Shower at home before your visit to Bodyline.
– Wear you Swimsuit under your clothes
– Don’t use hairgel, make up or anything polluting.
– Follow the walking route and safety instructions from the entrance
– Follow the instructions for undressing and entering the swimming pool. We use the entrance at our square and undress at a seat in the swimming pool. In Terneuzen there are 12 adults allowed in the swimming pool and in Hulst 10.
– During you sport activity you stay in the room indicated by the instructor. This way we are able to keep the 1.5 meter distance at all time.
– Your sport activity will be calm to moderate. We will not teach any intense training activities in this period.
– Follow the instructions of our staff after your class. Then enter the changing room that is on your card by using the walking route. Showers are closed and cannot be used.
– Change as fast as possible and shower at home afterwards. Don’t stay in our changing room for longer than neccesary.
– Leave the building using the given walking route.

Safety and hygiene rules specific for our temporary outdoor facilities:

– Book your class with the Sportivity app, you can only join aqua classes and junior swimming if you are registered. You can book your class 2 weeks in advance.
– Use the toilet at home, before you leave. Our toilets are closed and only available for dire need.
– Be on time, maximum 5 minutes too early and preferably not late. There is a 15 minute gap between all classes
– For our location in Hulst: Park your car at Jumbo or Albert Heijn.
– Have a look at the map on our website to know the right entrance to your outdoor activity. The main entrance is closed for all outdoor activities
– Unless otherwise specified, you keep right.
– Showers and changing rooms are closed
– Put on you sport clothes at home and any jackets etc you will leave in your bag in the tent you are at.
– Follow the route and safety instruction from the entrance
– During you sport activity you stay in the room indicated by the instructor. This way we are able to keep the 1.5 meter distance at all time.
– Your sport activity will be calm to moderate. We will not teach any intense training activities in this period.
– Follow the instructions of our staff after your class. Then enter the changing room that is on your card by using the walking route.
– Don’t stay at our sport facility for longer as needed.
– Leave the building using the given walking route.