Abonnementen

Hier vind je alle verschillende abonnementen en tarieven van Bodyline. De basistarieven geven je inzicht in de kosten van jouw abonnement. Daarnaast bieden wij verschillende bedrijfsfitness abonnementen en diverse abonnementen voor specifieke doelgroepen. Kom bij ons langs, dan informeren wij je graag over welk abonnement het beste bij je past.
 

Tarieven vanaf 01/01/2022

Abonnement  Duur

Type klant

Prijs / maand Membership
Onbeperkt maand volwassene € 52,50 € 20,00
Onbeperkt  6 maanden volwassene € 47,25 € 20,00
Onbeperkt  jaar volwassene € 43,00 € 20,00
Jongeren Onbeperkt** maand jongeren € 33,00 € 20,00
Vrij zwemmen onbeperkt  maand volwassene € 30,00 € 20,00
Junior zwemmen 5x
(baby, dreumes, peuter)
maand kind € 26,75 € 20,00*
Strippenkaart onbeperkt maand iedereen € 60,50  
Strippenkaart 10x 6 maanden volwassene € 110,50  
Losse les  1x volwassene € 12,50  

* Alleen voor 1e kind van het gezin. 
** t/m 22 jaar 

Let op: deze nieuwe abonnementsstructuur is geldig voor nieuwe inschrijvingen. 
Bestaande klanten blijven gebruik maken van de oude abonnementsstructuur. 
 
Cookie instellingen