Home workout II met Samantha

 Een heerlijke 15 minuten durende home workout. Je start met een korte warming up, daarna heb je vier rondes waarin je HIIT en Core traint.
- Warming up: ren op plaats, easy squat, hak bil en stretch
- Ronde 1: 1 - 2 -knie, bulgarian split squat links, Bulgarian split squat rechts en mountainclimbers
- Ronde 2: crunch pulse, leg raise, side plank links en side plank rechts
- Ronde 3: broad jump, armen draaien, step op en af en inchworm
- Ronde 4: superman knie, ruitenwisser, scissors en russian twist

Veel plezier! 
Cookie instellingen