compensatieregeling abonnementen

* English below

Beste Bodyliners, 

Per 16 maart heeft de overheid alle fitnessclubs gesloten. Zoals beloofd zouden wij terugkomen op compenserende maatregelen voor de periode dat wij gesloten zijn. De maand april zullen wij incasseren en u achteraf compenseren door een deel van het maandbedrag te verrekenen of terug te storten. Wij snappen dat dit vragen op kan roepen: waarom betalen terwijl de club dicht is? Eén van de redenen is ons fantastisch team van medewerkers. Zij zijn de drijfveer achter onze clubs en werken achter de schermen keihard om onze club en hun gezin draaiende te houden. Wij willen hen de komende tijd zekerheid en stabiliteit bieden, tot er meer duidelijk is over de aangevraagde NOW. Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn, maar het is voor ons de enige oplossing op dit moment.

Inmiddels kijken wij vooruit en stellen ons in op een langere periode van sluiting. Wij doen er alles aan om u op afstand zo goed mogelijk te bedienen door online filmpjes te plaatsen en sportlessen live te streamen waardoor wij u inspireren zo gezond mogelijk te leven. We bereiden een breed pallet aan activiteiten voor en voeren deze deels al uit. Denk daarbij aan Kids Gym, Yoga online, Pilates, Zwemles online, Fitness trainingen etc. Bekijk het overzicht van alle activiteiten op onze website onder het kopje Bodyline Journal.

Compensatieregeling abonnementen
Vanzelfsprekend krijgen wij ook veel vragen over compensatie met betrekking tot uw lidmaatschap van maart, april en wellicht mei. Wij vinden dat een terechte vraag en kunnen daar zeker positief op antwoorden. Op dit moment zijn er 3 kostensoorten waar wij gecompenseerd worden en/of kunnen bezuinigen, wij leggen dit aan u uit:
1. Het is bekend dat wij (indien toegewezen) 90 % van onze loonkosten vergoed krijgen. 
2. Uitstel van aflossingen bij banken, uitstel van omzetbelasting en andere belastingen.
3. Bezuinigen op kosten omdat wij die nu niet maken.

Dit betekent concreet dat wij u in de toekomst als volgt gaan compenseren:
– Maart: Wij compenseren 50% van uw abonnement kosten (vanaf 16 maart 2020).
– April: Wij compenseren 50% van uw abonnement kosten.
– Mei: Wij halveren het incasso van mei. Wij verwachten rond 20 mei 2020 met een aangeapst protocol de deuren te mogen openen. Indien de datum van 20 mei wordt uitgesteld, compenseren wij u ook voor dat deel. Concreet incasseren wij 50% van uw regulier abonnementsgeld in mei. 

Helaas ontvangen wij het geld van de NOW niet direct en om die reden vragen wij begrip. Vandaar dat wij voor april genoodzaakt zijn het volledige lidmaatschap te incasseren en in een later stadium de compensatie te berekenen.

Uw loyaliteit nu zorgt er voor dat wij in de toekomst het product kunnen leveren wat u van ons gewend bent. Geef ons de kans om te tonen wat wij nu voor u en voor de hele regio kunnen doen. Wij begrijpen dat wij een beroep doen op uw loyaliteit waardoor Bodyline de continuïteit van de onderneming kan waarborgen.

Opzeggen

Mocht u alsnog uw abonnement willen beëindigen, dan hanteren wij dezelfde voorwaarden voor opzeggen als gebruikelijk. U kunt dan een e-mail sturen naar info@bodylinehc.nl met uw gegevens en reden van opzegging.

Wij als team, van zestig enthousiaste Bodyline medewerkers, waarderen uw steun enorm en hebben begrip voor uw persoonlijke situatie en visie. Indien u vragen heeft of behoefte voelt om persoonlijk te reageren vraag ik u te mailen naar pim@bodylinehc.nl 

– – – – – – – – – 

Dear Bodyliners,

The government decided the 16th of March to close all sport facilities. As promised, we would come back to you about the compensatory measures for the period our fitness clubs are closed. We have decided on the following: for the month April we will cash in the membership and we will compensate this later by giving a discount or partial refund.

We understand that this may cause questions, like: why should we pay when the club is closed?

One of the reasons is our amazing team of employees. They are the backbone of our business and are working very hard to keep everything up and running in our club and in their families. We want to make sure that they have stability and assurance until we have more information about the N.O.W. We understand the inconvenience, but have to come to the conclusion that this is the only solution for now.

In the meantime we are preparing for a potential longer period of lockdown (of our clubs). We are doing everything to help you maintain a healthy lifestyle by posting workout videos and streaming online classes. We’re providing Kids Gym lessons, online Yoga classes, Pilates, Fitness training etc. For the full program of all our activities visit our website, and go to Bodyline Journal.

Compensatory measures

As a matter of course we also receive a lot of questions about the compensatory measures for the membership of the month March, April and possibly May. We want to respond to this question by explaining the three business expenses our club can get compensatory measures for:

– If the N.O.W. is approved, we can get 90% of our labour costs reimbursed;
– We can get payment delays from banks and taxes;
– We’re trying to make savings on costs we don’t make because we’re closed.

Because of these compensatory measures we are in the possibility to compensate you as following:
– March: we will compensate 50% of your membership costs (from march 16th);
– April: we will compensate 50% of your membership costs;
– May: we can’t yet determine the exact percentage, but we’re expecting the compensation to be more than 50%.

Unfortunately we don’t receive the money of the N.O.W. directly and therefore we ask for your understanding. For this reason we are obliged to cash in the full membership costs of the month April and we will refund this later. We need your loyalty at this moment to make sure we can provide you with the same product you expect from us in the future. We’re asking for your loyalty and understanding to make sure Bodyline can guarantee the continuity of the company.

Cancellation

If you decide to end your membership with Bodyline, we are using the same terms for cancellation. To do this, send an e-mail to info@bodylinehc.nl with your personal details and reason for cancellation

We, as a team of 60 enthusiastic Bodyline employees,  appreciate your support and have compassion for your personal situation and opinion. For any questions regarding this matter, please send an e-mail to pim@bodylinehc.nl