compensatieregeling abonnementen

* English below
Bericht 12/07/2020

Beste Bodyliner,
 
Door het COVID-19 virus waren de deuren van Bodyline tussen maandag 16 maart en maandag 18 mei 2020 volledig gesloten. Vanaf 18 mei mochten we het zwembad weer in en zijn we fanatiek gestart met buiten sporten. Gelukkig zijn onze accommodaties sinds 1 juli weer geheel geopend. 
 
Voor een situatie zoals afgelopen maanden is er geen draaiboek. In een verplichte sluitingsperiode bent u als klant en wij als organisatie in het geheel benadeeld. De vele live lessen, workout video’s en het uitlenen van sportmaterialen en spinningfietsen is wat wij konden doen om u te motiveren te blijven bewegen. Tevens hebben wij al het groot onderhoud gedaan waar wij normaal in de zomer één week voor sluiten.
 
Wij zijn in maart gestart met het communiceren van compenserende maatregelen, welke wij praktisch vanaf september kunnen uitvoeren en betrekking heeft op de halve maand maart en hele maand april.  Voor leden die in maart en april 2020 lid waren (of nog zijn) bij Bodyline is een compensatie van een deel van het lidmaatschapsgeld mogelijk. Het is aan u als (oud) lid om te besluiten hier wel of geen gebruik van te maken.
 
Het volgende is met betrekking tot de compensatie reeds met u gecommuniceerd:
– Maart: Wij compenseren 50% van uw abonnement kosten (vanaf 16 maart 2020).
– April: Wij compenseren 50% van uw abonnement kosten.
Vanaf 18 mei zijn wij met buitenlessen en alle zwembadactiviteiten gestart en om die reden heeft u als klant ook maar een halve maand betaald. De gemiddelde hoogte van uw compensatie kunt u inschatten door 75% van één maandbedrag te nemen. 
 
Door ons brede aanbod zijn er zeker uitzonderingen op deze algemene regel en zullen wij iedere aanvraag individueel beoordelen. Dit vergt natuurlijk ook de nodige tijd, wij vragen daarvoor uw begrip.
Tevens is het zo dat wij ondanks uw steun en de gedeeltelijke steun van de overheid niet iedereen tegelijk kunnen compenseren. Uiteindelijk hebben fitnessbedrijven hoge vaste lasten en is het ledenaantal sterk gekrompen. Vandaar dat wij in de periode september t/m december telkens een deel van de klanten compenseren.
 
Indien u compensatie wenst vragen wij u dit te mailen naar compensatie@bodylinehc.nl .
U ontvangt dan binnen 14 dagen een persoonlijke reactie met toelichting op uw compensatie.

met vriendelijke groet, 
Het Bodyline Team


- - - - - - -

Dear bodyliner,

Due to the COVID-19 virus, the doors of Bodyline were completely closed between Monday March 16 and Monday May 18, 2020. The 18th of May we were allowed to enter the pool again and we started our outdoor sports activities. Fortunately, our accommodations have been fully opened again since the 1st of July.

There is no scenario for a situation like the past few months. In a mandatory closing period you, as a customer, and we as an organisation are at a disadvantage. The many Facebook live lessons, workout videos and the borrowing of sports equipment and spinning bikes is what we could do to keep you motivate. During the closing period we’ve also done our annual maintenance, which we normally close a week for during the summer.

We started communicating compensatory measures in March, which we can implement from September onwards. These compensatory measures cover the second half of March and the whole of April. Members who were members of Bodyline in March and April 2020 are eligible for compensation of part of the membership fee. It is up to you as a (former) member to decide whether or not to use this.

The following has already been communicated to you regarding the compensation:
- March: We can compensate 50% of your subscription costs (from March 16, 2020).
- April: We can compensate 50% of your subscription costs.
On the 18th of May we started with our outdoor lessons and all pool activities. For this reason you, as a customer have only paid half of the month of May.

You can estimate the average amount of your compensation by taking 75% of one month's amount. Due to our wide range, there are certainly exceptions to this general rule and we will assess each application individually. This individual assessment takes time, we ask for your understanding. Despite your support and the partial support of the government, we cannot compensate everyone at the same time. Ultimately, fitness companies have high fixed costs and the number of members has shrunk considerably. This is why we will process the compensation requests at different times during the period September to December.

If you want compensation, we ask you to send an email to compensatie@bodylinehc.nl.
You will then receive a personal response within 14 days explaining your compensation.

Kind regards,
The Bodyline Team

Cookie instellingen